sortere.no / Avfallsymboler / Brukermanual

Brukermanual for merkeordningen

Versjon 1.0 – Mars 2020

Den norske merkeordningen er basert på det danske piktogramsystemet som ble lansert i 2017. For å legge til rette for et felles nordisk system har det vært viktig å benytte de samme fargene og ligge tett opptil illustrasjonene som er utviklet i Danmark, men det er gjort justeringer og tilpasninger for at ikonene skal fungere på emballasje og digitale flater.

Denne brukermanualen er første leveranse av et omfattende prosjekt. Derfor har vi valgt å kalle manualen for merkeordning versjon 1.0. Systemet for en nasjonal merkeordning er komplekst og det er nødvendig med videreutvikling av systemet. Utviklingen av denne merkeordningen er et samarbeid mellom LOOP, Avfall Norge og Goods.

Grønt Punkt Norge og flere av deres medlemmer har også vært involvert i arbeidet med å gjøre tilpasninger for bruk på emballasje.

Merkeordning

Introduksjon

Denne merkeordningen erstatter avfallssymboler og piktogrammer som har vært tilgjengelig på sortere.no og Grønt Punkt sine nettsider. I en periode vil disse to merkeordningene eksistere side om side.

Ikoner

Oversikt over ikoner som er utviklet. Ikonpakken vil utvides ut fra behov. Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på sortere.no/avfallssymboler.

Kategoriene det er utviklet ikoner til er:

 • Matavfall
 • Glass
 • Papp og papir
 • Plast
 • Metall
 • Restavfall
 • Farlig avfall
 • Ombruk
 • Bygg
 • Tre
 • Elektronikk
 • Natur

Farger

Hver kategori har sin farge og det er viktig å ikke bruke annen farge enn hva som er definert. Fargelogikken er lik som det danske systemet. Ikoner skal alltid brukes i farge, så langt det lar seg gjøre. Dette for å gjøre det enklere for forbruker å sortere avfall, uansett hvilken situasjon man befinner seg i.

Bruksområde:

 • Pantone – Print
 • CMYK – Print
 • RGB – Web
 • RAL – Folie/skilt

Filformater

Alle ikoner som ligger på sortere.no/avfallssymboler er tilgjengelig for nedlastning i ulike filformat:

 • eps
 • jpg
 • png

I tillegg til ulike filformat er ikonene tilgjengelig i farge (CMYK, RGB, Pantone) og svart. Ikoner som skal brukes på henteordning er også tilgjengelig i hvit. Ikonene skal aldri brukes i annen farge enn fargen som er definert. De skal alltid anvendes i farge og skal kun benyttes i sort/hvit hvis farge ikke lar seg gjøre.

Typografi

Fonten som brukes heter Inter. Dette er en font som er tilgjengelig for nedlastning
og lisens behøves ikke kjøpes for bruk.

Navn og annen informasjon skal skrives i minuskler (små bokstaver). Dette for å få god lesbarhet på de ulike flatene.

Overskrifter skal settes i Inter medium. Mengdetekst settes i Inter regular.

Link til font

Henteordning

Ikoner

Disse ikonene inngår i henteordningen:

 • Matavfall
 • Plastemballasje
 • Papp
 • Papir
 • Drikkekartong
 • Metallemballasje
 • Glassemballasje
 • Restavfall
 • Farlig avfall

Emballasje

Anbefalt minimumsstørrelse på ikon til emballasje er 10 mm.

For å gi god informasjon til forbruker bør ikoner benyttes med farge. De er også tilgjengelig i svart og hvit hvis det ikke lar seg gjøre å bruke fargetrykk. I filformatet eps er det mulig å gjøre ytterligere endringer hvis det er nødvendig.

I tillegg til ikon er det ønskelig med  forklarende tekst. Denne kan settes i fonten Inter eller annen font som brukes på emballasjen.

Det skal aldri legges inn tekst i selve firkanten.

Grønt Punkt har utarbeidet retningslinjer for bruk av symbolene til emballasjemerking.

Alle ikoner

Oversikt over ikoner i hver kategori.

Dette er ikonene som er utviklet til nå, men det kan bli flere hvis man ser behov for det. Oppdatert ikonpakke er tilgjengelig på sortere.no/avfallssymboler.

Navn

Ikonene er tilgjengelig for nedlastning med navn. Disse filene skal aldri benyttes på emballasje.

Eksempler for bruk av ikoner med navn kan være klistremerker, merking på avfallsdunker eller informasjonsmateriell på offentlige institusjoner eller arbeidsplass.

I bruk

Ikon + navn

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk. Hvis det er ønskelig med
beskrivende tekst skal dette være et tilleggselement.

Det er også mulig å kombinere to ulike ikoner med samme tekst. Dette vil være aktuelt på for eksempel glass- og metallemballasje.

I situasjoner

For å øke synligheten er det ønskelig at samme ikon brukes i begge situasjoner.

Miljø

Ikoner i miljø vil bestå av ikon, farge og tekst. Dette bidrar til økt synlighet og forståelse. Ikon skal brukes i definert kategorifarge.

Kontakt

post@loop.no | + 47 24 02 20 09

post@avfallnorge.no | +47 24 14 66 00