sortere.no / Avfallsbransjen / Kommuner med utsortering av matavfall

Kommuner med utsortering av matavfall

78,5% av innbyggerne i Norge har tilbud om sortering og henting av matavfall.

Oppdatert november 2020.