sortere.no / Avfallsbransjen / Kommuner med henting av plastemballasje

Kommuner med henting av plastemballasje

Oversikten under viser hvem som har innført sortering og henting av plastemballasje.

Nøkkeltall:

  • 85% av innbyggere i Norge har sortering hjemme med separat henteordning for plastemballasje
  • For 13% av innbyggerne i Norge blir plastemballasjen sortert på sentralsorteringsanlegg (hentes hjemme sammen med restavfallet)
  • 2% av innbyggerne i Norge har ikke tilbud om henteordning for plastemballasje

Oppdatert november 2020.