sortere.no / Avfallsbransjen / Kommuner med henting av glass- og metallemballasje

Kommuner med henting av glass- og metallemballasje

Mange renovasjonsselskap har innført henting av glass- og metallemballasje hjemme hos sine innbyggere. Oversikten under viser hvem som har innført henteordning, og hvem som kun har returpunktordning.

Totalt har 45% av innbyggerne i Norge  tilbud om henteordning for glass- og metallemballasje.

Oppdatert desember 2020.